Άσκηση στην αναγνώριση τετραγωνικών συναρτήσεων

Όλες οι συναρτήσεις είναι της μορφής
y = αx2 , y = αx2 και y = α ( x+κ)2

Συνάρτηση
Μπλέ
Κόκκινη
Πράσινη
y = 0,5 x2
y = 4 x2
y = 2 x2

aaaa

Συνάρτηση
Μπλέ
Κόκκινη
Πράσινη
y= - 5 x2
y= 2 x2
y= - 3 x2

aaaa


Πράσινη Συνάρτηση: y =  x2

Μπλέ Συνάρτηση: y =  x2

Κόκκινη Συνάρτηση: y =  x2

  .
     
   

Συνάρτηση
Μπλέ
Κόκκινη
Πράσινη
y = x2 +1
y = x2 - 3
y = -x2 +2

aaaa

 
Συνάρτηση
Μπλέ
Κόκκινη
Πράσινη
y = 2(x-3)2
y = (x+2)2
y = -(x+1)2

aaaa

Συνάρτηση
Μπλέ
Κόκκινη
Πράσινη
y = 5(x-2)2 -3
y = (x-3)2+1
y = (x+1)2 -2

aaaa

  .